Missie


Historiek

De V.Z.W. Nationale Federatie der Informatieweekbladen (N.F.I.W.) werd opgericht op 22 mei 1956. Deze vereniging had als voornaamste doelstelling de samenwerking tussen uitgeverijen en/of eigenaars - uitgevers van Belgische informatieweekbladen aan te moedigen.

Op 1 januari 1999 werd de N.F.I.W. omgevormd tot FEBELMA ( Federatie van de Belgische Magazines) teneinde eveneens Belgische informatiemagazine die geen weekbladen zijn te kunnen verwelkomen.

In 2007 veranderde Febelma haar naam  in Febelmag en kwam naast B2B Press, Custo, e-Press en Free Press onder de koepel van THE PPRESS (federatie van de periodieke pers)

 

Rol en doelstellingen

Febelmag bevordert  de samenwerking tussen de uitgevers-leden met betrekking tot oa:
  • de verdediging van de morele en materiële belangen van de leden;
  • het vastleggen en doen eerbiedigen van de regels inzake oneerlijke concurrentie tussen de leden en tegenover derden;
  • het behartigen van de belangen van de leden bij de verschillende autoriteiten;
  • het verkrijgen van een betere kennis over de magazinesector in het bijzonder en van de media in het algemeen;
  • het verschaffen van een algemene en permanente informatievoorziening aan de leden;
  • het vertegenwoordigen van de uitgevers-leden  van informatiemagazines bij de Europese overheden en bij regionale, nationale, supranationale en internationale overheden, verenigingen en organisaties. 
  • ...

Deze opsomming is slechts ter illustratie en niet volledig.